Facebook Adverteren

Hoe ik met minder kosten meer resultaat behaal Tijden veranderen, marketing ook… Tegenwoordig is het hebben van een onderneming heel anders dan pakweg tien jaar geleden. Ook toen spraken we over een marketingmix, zoveel p’s…...